3 verschillende hindernissen;

 

Uitvoeringsbepalingen:
- 1 Hindernis, hoogte ca. 0,40 m.
- 1 Hindernis, hoogte ca. 0,60 m.
- 1 Hindernis, hoogte ca. 0,80 m.
- De hindernissen moeten binnen een afstand van 10 meter zijn opgesteld.

Toegestane commando’s:
- Iedere keer een hoor- en/of zichtbaar commando voor “volg”
- Iedere keer een hoor- en/off zichtbaar commando voor “springen”
- Een hoor- en/of zichtbaar commando voor “basispositie innemen”

Uitvoering:
De hondengeleider neemt zijn vrij volgende hond mee tot een gepaste afstand voor de hindernis, waar de basispositie wordt ingenomen. Met een hoor- en/of zichtbaar commando voor “volgen” wordt de hond in een willekeurig tempo naar de 1e hindernis gevoerd. De hond moet met een hoor en/of zichtbaar commando de hindernis met een vrije sprong nemen of mag zich op de hindernis afzetten. De hondengeleider loopt langs de zijkant mee en neemt zijn hond met een hoor- en/of zicht commando voor “volg” en “springen” direct mee naar de volgende hindernis. De hindernissen 2 en 3 zijn analoog aan de 1e. Na de laatste hindernis neemt de hondengeleider met een hoor- en/of zichtbaar commando weer de basispositie in.

Beoordeling:
Afwisseling in het looptempo hebben geen invloed op de beoordeling. Springt de hond niet over een hindernis dan worden 5 punten afgetrokken.

FaceBook