Aangelijnd en los volgen;


Uitvoeringsbepalingen:

Men dient zich bij het Reddingshonden Geschiktheids-Examen bij het volgen aan de lijn en bij het vrij volgen te houden aan het in de bijlage weergegeven schema. Als enige uitzondering mag de Keurmeester op grond van de plaatselijke situatie de richting van de hoek wisselen van (RW) naar (LW) (zie tekening) waarbij dit dan voor alle kandidaten op dezelfde wijze moet worden uitgevoerd.

geschiktheidVolgen

De keuze voor het commando voor het uitvoeren van een oefening is aan de geleider, het moet wel een kort hoor- of zichtbaar commando zijn voor het volgen, dat bij iedere start en bij iedere tempowisseling mag worden gegeven.Toegestane commando’s:

 

 

aangelijnd volgen02

 

 

 

Uitvoering:

Vanuit de basispositie moet de hond de geleider na het commando voor "volgen" opmerkzaam, vrolijk en in een rechte lijn volgen, met zijn schouderblad steeds op kniehoogte aan de linkerzijde van de geleider blijven en bij het halt houden snel en zelfstandig recht naast de geleider gaan zitten. Bij het begin van de oefening loopt de geleider op de middellijn met zijn hond 50 passen zonder halt te houden vooruit; na de keertwending en nog 10-15 normale passen moet de geleider telkens min-stens 10 passen looppas en langzame pas uitvoeren. De tempowisseling van looppas naar langzame pas moet zonder tussenpassen in normale pasgenomen worden.
Aansluitend gaat de geleider met zijn hond in normale pas verder tot de eerste hoek (zie schema 1.) naar rechts, dan na 20 – 25 pas de tweede hoek naar rechts. Na 25 – 30 passen komt een keertwending, hierna volgen 10 – 15 normale passen, dan halt houden. Na nog 10 – 15 passen komt weer een hoek, maar dan naar links. Hierna nog 20 – 25 passen terug naar de middellijn waar men de basispositie weer inneemt.

 

 

Beoordeling:

Voordringen, achterblijven, zijdelings wijken van de hond, of langzaam gaan zitten, niet opgewekt volgen alsmede inwerken van de geleider door lichaamstaal, hoor- of zichtbare commando’s worden in de beoordeling meegenomen.

 

FaceBook