Apporteren over de grond;

 

Uitvoeringsbepalingen:
Het gebruiksvoorwerp van de hondengeleider wordt tijdens het gehele examen met zich meegedragen.

Toegestane commando’s:
- Een hoor- of zichtbaar commando voor “brengen” en “in basispositie gaan”

- Een hoorbaar commando voor “afgeven”.  

 

Uitvoering:
Vanuit de basispositie werpt de geleider een gebruiksvoorwerp ongeveer 10 passen ver weg. Het hoor- of zichtbare commando voor “brengen” mag pas worden gegeven als het voorwerp stil ligt. De vrij naast zijn geleider zittende hond moet op een hoor- of zichtbaar commando voor “brengen” in snel tempo naar het voorwerp lopen, dit direct oppakken en in hetzelfde tempo naar zijn geleider terug brengen. De hond moet dicht voor zijn geleider gaan zitten en het voorwerp zo lang vasthouden tot de geleider dit, na een korte pauze, met een hoorbaar commando voor “afgeven” afneemt. Met een hoor- of zichtbaar commando moet de hond de basispositie innemen. De geleider mag gedurende de gehele oefening zijn plaats niet verlaten

Apporteren02

Beoordeling:
Niet ver genoeg gooien van het gebruiksvoorwerp en hulp van de hondengeleider zonder de basispositie te verlaten, evenals fouten in de basispositie, langzaam naar het voorwerp lopen, fouten bij het oppakken, langzaam terugkomen, het laten vallen van het gebruiksvoorwerp, spelen of kauwen op het voorwerp, spreidstand van de hondengeleider, fout voorzitten en afsluiten worden in de beoordeling meegenomen. Verlaat de geleider zijn positie voordat de oefening is beëindigd, dan wordt de oefening met onvoldoende beoordeeld. Brengt de hond het voorwerp niet, dan wordt de oefening met 0 punten beoordeeld.

FaceBook