Beweegbare vatenbrug;

 

Uitvoeringsbepalingen:
- De hindernis moet minstens 20 cm beweegbaar zijn.
- Houten plank: lengte ca. 4 m.; breedte ca. 0,30 m. dikte van de plank ca. 0,04 m.
- 2 vaten van gelijke grote: diameter van ca. 0,40 m. - Plank moet dusdanig worden bevestigd dat er in de looprichting 0,20 m speling is.

Toegestane commando’s:
- Een hoor- en/of een zichtbaar commando voor: “opspringen”,
- een hoorbaar commando voor “blijven”, - een hoor- of een zichtbaar commando voor: “verder gaan”. 

 

Uitvoering:
De geleider neemt met zijn vrij volgende hond op passende afstand voor de hindernis de basispositie in. Op een hoor- en/of zichtbaar commando voor “op- springen” moet de hond op de vatenbrug springen en op een hoorbaar commando voor “stil blijven staan” direct in de looprichting blijven staan. Op aanwijzing van de keurmeester gaat de geleider naar de hond, geeft naast de hond het hoor- of zichtbare commando voor “verder gaan” en loopt met zijn hond verder tot het einde van de vatenbrug. De hond moet daar zelfstandig blijven staan. Op aanwijzing van de keurmeester geeft de geleider het hoor– of zichtbare commando voor “verder gaan”. Na enige passen moet de hond zelfstandig de basispositie innemen. De hond moet zonder angst of onzekerheid te tonen over de gehele lengte van de plank lopen.

Beoordeling:
Aarzelend opspringen, onzeker lopen, fouten bij “blijf” of het “afspringen” worden in de beoordeling meegenomen.

FaceBook