Dirigeren;

 

Uitvoeringsbepalingen:
- 1 markering voor het startpunt.
- 1 markering voor het middelpunt
- 3 dirigeertoestellen op een afstand van elkaar van 40 meter, met een oppervlakte vlak van ca. 1 x 1 meter, hoogte maximaal 0,60 m. (pallet, tafel of iets dergelijks).
- 6 loten, die de volgorde van de gemarkeerde punten grafisch weergeven

dirigeren

Toegestane commando’s:
- Een hoor- en een zichtbaar commando voor “het lopen naar de middenmarkering”;
- een hoorbaar commando voor “blijven”,
- een hoor- en een zichtbaar commando voor het sturen naar de 3 dirigeertoestellen;
- een hoorbaar commando voor ”erop”,
- een hoor- of een zichtbaar commando voor “hierkomen”,
- een hoor- of een zicht commando voor “basispositie innemen”.

Uitvoering:
Aan het begin van de oefening loot de geleider in welke volgorde de hond naar de dirigeertoestellen moet worden gestuurd. De geleider neemt met zijn vrij volgende hond bij het beginpunt de basis-positie in. Op aanwijzing van de keurmeester stuurt de geleider zijn hond, zonder zijn positie te veranderen, met een hoor- en zichtbaar commando voor “naar de markering lopen” naar een op ca. 20 meter afstand gelegen duidelijk gemarkeerd punt.

 

De geleider geeft de hond als hij dit gemarkeerde punt bereikt heeft, een hoorbaar commando voor “blijven” .

Op verdere aanwijzing van de keurmeester stuurt de geleider zijn hond, zonder zijn positie te veranderen, met een hoor- en zichtbaar commando voor “naar de dirigeertoestellenlopen” naar het eerste toestel. Op een hoorbaar commando voor “opspringen” moet de hond op het toestel springen en daar blijven. De geleider stuurt zijn hond vervolgens naar het toestel, waar de hond eveneens op moet springen en blijven. Hetzelfde geldt voor het derde toestel.

 

Vanaf het derde punt geeft de geleider het hoor- of zichtbare commando voor “hier komen”,

De hond moet dicht voor de geleider gaan zitten.

Op een hoor- of zichtbaar commando moet de hond de basispositie innemen.


Beoordeling:
Aarzelend naar de eerste markering of naar één van de aangewezen punten lopen, sterk afwijken van de ideale lijn, tempo- wisselingen, twijfelend op de markering springen of zelfstandig eraf springen, meerdere commando’s van de geleider, fouten in het afsluiten van de oefening, worden in de beoordeling meegenomen. Wordt de door loting vastgestelde volgorde van de oefening niet aangehouden of verlaat de geleider zijn positie, dan wordt de oefening met onvoldoende beoordeeld.

FaceBook