Examen- en wedstrijd resultaten van Joeska:

 Joeska-01

 

Datum Discipline afd A afd B
Totaal plaats
28-07-2013 VZH      42  geslaagd 
12-10-2013 UV       geslaagd
02-11-2013 RH-E FL 88 83 171 G  
22-02-2014 RH-E FL 82 78 160 G  
30-11-2014 IPO I 96 B83/C80 259 G  
05-06-2015  RH-T A  156  60  216 O  
14-11-2015 RH-FL A 159 81 240  
03-6-2016 RH-T A 140 78 218 (V)  
18-6-2016 RH-FL A 71 91 162 (O)  
23-6-2017 RH-T A       geslaagd

FaceBook