Ladder;

 

Uitvoeringsbepalingen:
Onbeweegbare houten ladder, horizontaal, met oploop
- Houten ladder, lengte ca. 4 m, breedte ca. 0,50 m, afstand tussen de sporten 0,30 m, breedte van de sporten 0,05 m
- twee ca. 0,50 m hoge steunen
- oploopplank: lengte 1,20 m, breed 0,50 m, dwarsbalkjes als oploophulp zijn toegelaten.

Toegestane commando’s:
- Een hoor- en/of een zichtbaar commando voor “erop”;
- een hoor- of een zichtbaar commando voor “basispositie innemen”.


Uitvoering:
De geleider neemt met zijn vrij volgende hond op passende afstand voor de hindernis de basispositie in. Op een hoor- en/of zichtbaar commando voor “erop” loopt de hond via de oploopplank over de ladder tot aan de laatste sport aan het einde en blijft daar staan. Zodra de hond met zijn voorpoten de eerste sport heeft bereikt, loopt de geleider naast de ladder ter hoogte van de hond mee, echter zonder de ladder of de hond aan te raken. Aan het einde van de ladder wordt de hond er door de geleider afgetild en neemt op een hoor- of zichtbaar commando de basispositie in.

ladder010 

Beoordeling:
Aarzelend, te gehaast of onzeker over de ladder lopen, niet over de sporten lopen maar over een deel van de zijkanten of het niet tot het einde lopen wordt in de beoordeling meegenomen. Gebruikt de hond over een groot deel van de ladder de zijkant, is hij erg onzeker, valt hij tussen de sporten of heeft hij hulp van zijn geleider nodig, dan wordt de oefening met onvoldoende beoordeeld. Springt de hond van de ladder af, dan wordt de oefening met 0 punten beoordeeld.

FaceBook