Onaangename materialen;

 

Uitvoeringsbepalingen:
Onaangename materialen bestaan uit: Op een oppervlakte van ca. 3 x 3 m dienen met stenen of puin ondersteunde metalen platen, bouwstaalhekken, folie, puin en vergelijkbaar materiaal te worden verspreid.

Toegestane commando’s:
Een hoorbaar commando: voor “volgen”.

Uitvoering:
De geleider neemt met zijn hond voor de hindernis de basispositie in. Met een hoorbaar commando voor “volgen” betreedt de geleider de hindernis en gaat met zijn vrij volgende hond eenmaal heen en eenmaal terug, waarbij bij het teruggaan eenmaal halt wordt gehouden. Na het verlaten van het vlak neemt de geleider met zijn hond de basispositie in.

Beoordeling:
Onzeker gedrag, achterblijven en ontwijken van materiaal door de hond, worden in de beoordeling meegenomen. Ontwijkt de hond het onaangename materiaal, dan wordt de oefening met 0 punten beoordeeld.

FaceBook