Tunnel;

 

Uitvoeringsbepalingen:
- Vaste ingang hoogte: 0,50 m, lengte 3 m.
- Aansluitende slurf: zacht materiaal met een lengte van 3 meter.

Toegestane commando’s:
Een commando voor “kruipen”, “blijven”, “aan de voet gaan”.

Uitvoering:
De geleider neemt met zijn hond op passende afstand voor de hindernis de basispositie in. Op een hoor- en zichtbaar commando voor “kruipen” (of eigen commando) moet de hond door de tunnel kruipen. Nadat de hond de tunnel verlaten heeft, moet hij op een hoor- en zichtbaar commando staan, zitten of liggen. Op aanwijzing van de keurmeester gaat de geleider naar zijn hond en neemt met een hoor- of zichtbaar commando de basispositie in.

Beoordeling:
Aarzelend de tunnel in- en doorgaan wordt in de beoordeling meegenomen. Verlaat de hond de tunnel niet, dan wordt de oefening met onvoldoende beoordeeld.

FaceBook