Vrij volgen;

 

Uitvoeringsbepalingen:

Men dient zich bij het vrij volgen aan het in de bijlage weergegeven schema te houden. Als enige uitzondering mag de keurmeester op grond van de plaatselijke situatie de richting van de hoeken wisselen, waarbij dit dan voor alle kandidaten op dezelfde wijze moet worden uitgevoerd. De groep moet uit tenminste 4 personen bestaan inclusief de 2de geleider, en twee personen met een aangelijnde hond (reu en teef). De groep loopt in een cirkel met de wijzers van de klok mee.

VrijVolgenA-B

Toegestane commando’s:

Een kort hoor- of zichtbaar commando voor volgen, dat bij iedere oefening en bij iedere tempowisseling opnieuw gegeven mag worden.

 

Uitvoering:

Vanuit de basispositie moet de hond de geleider na het hoorbaar commando voor “volgen” oplettend, vrolijk en in een rechte lijn volgen, met zijn schouderblad steeds op kniehoogte aan de linkerzijde van de geleider blijven en bij het halt houden snel en zelfstandig recht naast de geleider gaan zitten. Bij het begin van de oefening loopt de geleider met zijn hond in normale pas op de middellijn 50 passen zonder halt te houden vooruit; na de keertwending en nog 10-15 normale passen moet de geleider telkens minstens 10 passen looppas en langzame pas uitvoeren. De tempowisseling van looppas naar langzame pas moet zonder tussenpassen genomen worden. Aansluitend loopt de geleider met zijn hond in normale pas verder tot de eerste hoek naar rechts, dan na 20 – 25 pas de tweede hoek naar rechts. Na 25 – 30 passen komt een keertwending, hierna volgen 10 – 15 normale passen, dan halt houden. Na 10 – 15 passen een hoek naar links, hierna nog 20 – 25 passen terug naar de middellijn waar men de basispositie weer inneemt. Vanaf de basis loopt de geleider met zijn hond in normale pas tegen de wijzers van de klok in dicht buiten langs de groep, zodat zijn hond iedere door de groep meegevoerde hond direct tegemoet komt. De geleider met zijn hond houdt daarbij eenmaal halt, waarbij de groep doorloopt tot minstens 1 persoon de geleider passeert. Daarna gaat de geleider met zijn hond in normale pas met wendingen in de vorm van een “acht” door de groep. De geleider houdt in het midden halt, waarbij zijn hond zelfstandig aan de voet gaat zitten. Aansluitend verlaat de geleider met zijn hond in normale pas de groep en beëindigt deze oefening met de basispositie.

 

Beoordeling:

Voordringen, achterblijven, zijdelings wijken van de hond, langzaam of aarzelend gaan zitten, gedruktheid bij de hond alsmede inwerken van de geleider door lichaamstaal, hoor- of zichtbaar commando’s worden in de beoordeling

 

 

FaceBook